Adviezen

 

Het doel van de Inwonersadviesraad is om het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidsvraagstukken binnen het Sociale Domein. Hieronder vindt u een overzicht van de adviezen die tot nu toe zijn uitgebracht.