Contact met gebiedsadviseurs

Gisteren heb ik een gesprek gehad met twee gebiedsadviseurs Alphen-West: Jeanette Tinner-Kraan en ing. Anneke Janssen. Ik had Jeanette ontmoet op de netwerkbijeenkomst in Jozef eind januari en toen al de afspraak gemaakt. We hebben nader kennisgemaakt en uitgewisseld en afgesproken dat we elkaar op de hoogte zullen houden. Zij zijn er niet om individuele problemen op te lossen, maar kijken naar het collectief, vangen signalen op van structurele problemen en geven die door aan de gemeente (serviceplein). Voor hulp bij individuele problemen verwijzen ze door naar Tom in de Buurt of specialistische organisaties. De sociaal makelaar, waarvan er nog maar 1 is, in Ridderveld, is er ook voor individuele problemen.

Jan Buitelaar.

Speeddate Nieuwe Coalitie

Zaterdag 21 april hebben de onderhandelaars voor de nieuwe coalitie (Nieuw Elan, Groen Links en CDA) veel organisaties uitgenodigd hun bijdrage te leveren door:

  • hun zorgen uit te spreken,
  • aan te geven wat er goed gaat en
  • in steekwoorden te melden waar de komende raadsperiode vooral aandacht aan geschonken moet worden.

Ook de Inwonersadviesraad was uitgenodigd. Hoewel de tijd kort was hebben we toch de gelegenheid gekregen onze zorgen uit te spreken en enkele steekwoorden toe te voegen.

Presentatie Coalitieakkoord 2018-2022

Woensdag 25 april werd in Parkvilla door Andre de Jeu het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd en de wethouders bekend gemaakt. Slogan van het akkoord is :

‘Groene stad met lef, met krachtige buurten en dorpen”. Rode draad in het geheel is van buiten naar binnen, dus uitgaan van wat de inwoner van Alphen beweegt en zorgen baart en daarmee aan de gang gaan. Dit geldt voor alle taken die de gemeente heeft zowel fysiek ( bouwen, infrastructuur, water) als op het sociaal domein. Wil je er meer van weten ga naar de website van de gemeente www.alphenaandenrijn.nl

Netwerkbijeenkomst

Op 17 april ben ik naar de netwerkborrel Ridderveld geweest. Dat was een interessante bijeenkomst, waarin groepsgewijs over een bepaald thema gediscussieerd kon worden, zogenaamde bouwstenen. Je kon kiezen uit: sociale kaart, veilig wonen voor ouderen, eenzaamheid, schulden, laaggeletterdheid/diversiteit, en jeugd. Maar eerst moesten we twee aan twee kennismaken en na tien minuten aan de hele groep vertellen wat je van de ander gehoord had. Ik heb kennis gemaakt met huisarts H. Rakers, die praktijk houdt in de Saffierstraat.

Tijdens het gesprek kwamen we al gauw op het thema schulden. Ik als oud-voorzitter van de stichting Geldzorg kon daar iets over zeggen en hij als huisarts vanuit zijn praktijk. Conclusie: veel mensen met schulden schamen zich daarvoor en praten er niet gemakkelijk over. Maar als huisarts kom je met doorvragen er vaak wel achter. Ook zie je bepaalde symptomen die er op wijzen: stress, slaapproblemen, hoge bloeddruk, verminderde eetlust, en soms ook relatieproblemen. In de groep hebben we daar nog wat op door gepraat. In het najaar wordt een themabijeenkomst over schulden gehouden, waar ik zeker van plan ben heen te gaan. Een leuke opzet en interessante gesprekken!

Jan Buitelaar

Vitaal en langer zelfstandig

Het ouderenberaad zuidhollland noord heeft een onderzoek gedaan onder ouderen in de regio Leiden. De vraagstelling was tweeledig: wat hebben ouderen nodig om vitaal te blijven en onder welke condities kunnen zij langer thuis blijven wonen.Voor vitaliteit is een belangrijk punt ontmoetingscentra met beweegmogelijkheden. Voor langer thuis wonen is er behoefte aan aangepaste huisvesting, voorlichting en een voorzieningen voor lichte of tijdelijke zorg. Het rapport is hier te downloaden.

Debat in de Stad

Hoe betrek je jongeren bij de lokale politiek? Twee raadslieden, Erik van Zuylen en Mark Vermeulen, hebben eerstejaars studenten van de Utrechtse school gevraagd hier voorstellen voor te doen. Woensdag 24 januari werden de resultaten... Lees meer

Bijeenkomst Armoede

Op 27 november j.l. heeft wethouder Ed de Leest namens de Gemeente een netwerkbijeenkomst georganiseerd met het onderwerp "Armoede". Uitgenodigd waren vrijwilligers, instellingen, ervaringsdeskundigen, ambtenaren. Lees meer

Congres GELIJK + GELIJK

29 November vond in Utrecht het eerste congres plaats over het VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Door dit verdrag is het meedoen van deze groepen mensen... Lees meer

Gemeente maakt keuze nieuwe jeugdzorgaanbieder bekend.

Begin oktober 2017 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn bekend gemaakt dat GO! voor jeugd in de periode van 2018 - 2021 de jeugdhulp gaat verzorgen in de Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Lees meer

Netwerkbijeenkomst (passend) onderwijs

Tijdens de netwerkbijeenkomst (passend) onderwijs op 14 december 2017 worden Adviesraden Wmo / Sociaal Domein in verbinding gebracht met...Lees meer

Samenwerkingsconvenant Platform Cliëntenraden Rijnmond

Verschillende cliëntenraden van GGz organisaties uit Rijnmond ondertekenden samen met de regionale cliëntenorganisatie Basisberaad een samenwerkingsconvenant. Lees meer

Cliëntondersteuning langdurige zorg

Heeft u te maken met langdurige zorg? En heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg heeft recht op cliëntondersteuning. Lees meer